Οψεις

Articles

Γενέθλιες όψεις του Άρη

 ΔΙΑΣ Οι πλανήτες Άρης και Δίας σε σύνοδο δεν είναι καλή όψη για το Δία. Από πολλές απόψεις μπορεί να θεωρηθεί καλή όψη,.. ζωδια

Οι βασικές γενέθλιες όψεις του Άρη

Άρης-Δίας Σύνοδος  Ενέργεια, θάρρος ,υλικά αγαθά Τρίγωνο  Ευημερία Υλίκη,τύχη Αντίθεση  Άσκοπες ενέργειες,υπερβολές Τετράγωνο  Πλουτισμός,ενέργεια. Άρης-Κρόνος Σύνοδος  Περιορισμοί,θλίψη,ατυχήματα Τρίγωνο  Συνεπής,έντιμος,ανθεκτικός,συμβιβαστικός Αντίθεση .. ζωδια

Γενέθλιες όψεις του Δία

 ΚΡΟΝΟΣ Η σύνοδος  των πλανητών του Κρόνου και Δία μπορεί να θεωρηθεί σαν ευνοϊκή συνθήκη για τον Κρόνο, αλλά όχι για το Δία. Επειδή.. ζωδια

Γενέθλιες όψεις του Κρόνου

ΟΥΡΑΝΟΣ Η σύνοδος  των πλανητών του Κρόνου και Ουρανού κατά τη γέννησή σας, είναι μια θέση που θα έχει κατά πάσα πιθανότητα.. ζωδια

Οψεις