Επιχειρήσεις (5ος Οίκος)

Κοινοποίηση:

Ο Πέμπτος Οίκος είναι εκείνος που υποδηλώνει όλα τα κερδοσκοπικά πράγματα, όπου υπάρχει πεδίο δράσης για ατομική προσπάθεια και πρωτοβουλία, για αυτό είναι γνωστός σας Οίκος των επιχειρήσεων. Είναι ο Οίκος της καρδιάς και επομένως, υποδηλώνει τα πράγματα εκείνα, στα οποία παίζει μεγάλο ρόλο η καρδιά: ερωτικές υποθέσεις, αναζήτηση απολαύσεων, κερδοσκοπίες και κάθε μορφής εγχειρήματα, παιδιά και δημιουργική, καλλιτεχνική ικανότητα.