Γάμος (7ος Οίκος ) – Ερμής

Αν ο Ερμής βρίσκεται στον Έβδομο Οίκο του ωροσκοπίου σας, δείχνει ότι ο σύντροφός σας θα είναι πολύ έξυπνος και νοήμων, με ικανότητα στην ομιλία και με τάση να είναι πολύ ειλικρινής μερικές φορές, αλλά κριτικός και νευρικός. Η επιρροή αυτή υποδηλώνει κάποια ανησυχία και αβεβαιότητα και ευνοεί ένα γάμο με ένα σύντροφο νεώτερο από σας. Είναι πιθανόν να υπάρχει συχνή αλληλογραφία σε σχέση με το γάμο σας και καλό θα είναι να είστε προσεκτικοί αναφορικά με τις επιστολές, γιατί, πιθανόν να προκύψουν προβλήματα εξαιτίας εγγράφων ή συγγραφής. Ο Ερμής είναι ένας πολύ παράξενος πλανήτης, όταν είναι δείκτης του συντρόφου του γάμου.

Born
Madonna Louise
Veronica Ciccone
August 16, 1958 7:30? PM EST
Bay City Michigan, USA
83W53 43N36
Sun in Leo 23°37′
Moon in Virgo 19°08′
Mercury in Virgo 5°20’R
Venus in Leo 1°10′
Mars in Taurus 15°40′
Jupiter in Libra 26°28′
Saturn in Sagittarius 19°08’R
Uranus in Leo 12°44′
Neptune in Scorpio 2°18′
Pluto in Virgo 1°44′
Eris in Aries 9°40’R


Ascendant in Aquarius 22°20′
Midheaven in Sagittarius 10°08′

zodia-zvdia-22