Γάμος (7ος Οίκος) – Σελήνη

Κοινοποίηση:

Αν η Σελήνη βρίσκεται στον Έβδομο Οίκο του ωροσκοπίου σας, αυτή είναι μάλλον ευνοϊκή ένδειξη για το γάμο σας και, παρόλο που μπορεί να μη θεωρηθεί κοινωνική επιτυχία, ωστόσο, μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για γάμο, αλλά θα ταλαντεύεστε ή θα είστε αναποφάσιστοι. Ο σύντροφός σας θα είναι ευαίσθητος και θα έχει σοβαρή διάθεση και τάση για αλλαγές. Πρέπει να προσέχετε τις εξωτερικές επιρροές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά τις προοπτικές του γάμου σας. Σκουρόχρωμα και ίσως μετρίου αναστήματος άτομα θα έλκονται προς εσάς ή άτομα που είναι πολύ γοητευτικά και μαγνητικά.

 

Marilyn Monroe
Born
Norma Jean Mortenson
June 1, 1926, 9:30AM PST
Los Angeles California
118W15 34N03
Sun in Gemini 10°27′
Moon in Aquarius 19°06′
Mercury in Gemini 06°48′
Venus in Aries 28°46′
Mars in Pisces 20°45′
Jupiter in Aquarius 26°50′
Saturn in Scorpio 21°27’R
Uranus in Pisces 29°00′
Neptune in Leo 22°13′
Pluto in Cancer 13°24′
Eris in Aries 1°08′


Ascendant in Leo 13°04′
MidHeaven in Taurus 06°00′

zodia-zvdia-22