Γάμος (7ος Οίκος) – Ήλιος

Αν ο Ήλιος βρίσκεται στον Έβδομο Οίκο του ωροσκοπίου σας, υποδηλώνει έναν τυχερό και φιλόδοξο σύντροφο και κάποιον, του οποίου η επιρροή θα είναι ευεργετική στη ζωή σας. Με κάποιο τρόπο θα κερδίσετε μέσα από το γάμο, οικονομικά, καθώς και κοινωνικά. Ο σύντροφός σας θα είναι πολύ ανεξάρτητος, αλλά με ηθική ολοκλήρωση, ένα άτομο που απαξιεί να κάνει οτιδήποτε μικροπρεπές ή όχι απόλυτα ευθύ. Δεν είναι η καλύτερη ένδειξη για αρμονία, αλλά υπάρχουν όλες οι ευκαιρίες, ώστε η συμπάθεια να μεγαλώσει, καθώς και για ευτυχία που προέρχεται από την επιτυχία. Η όψη αυτή μερικές φορές καθυστερεί το γάμο ή τον κάνει πολύ δύσκολο εξαιτίας περηφάνιας ή κοινωνικής θέσης.

Born: Gwyneth Kate Paltrow
Sep.27, 1972, 5:25 PM PDT
Los Angeles, California
USA 118W15 34N03
Sun in Libra 4°59′
Moon in Gemini 11°34′
Mercury in Libra 11°25′
Venus in Leo 21°41′
Mars in Virgo 28°06′
Jupiter in Capricorn 0°13′
Saturn in Gemini 20°35′
Uranus in Libra 17°50′
Neptune in Sagittarius 3°01′
Pluto in Libra 2°01′
Eris in Aries 12°48’R


Ascendant in Pisces 7°05′
Midheaven in Sagittarius 16°05′

zodia-zvdia-22