Γάμος (7ος Οίκος) – Ποσειδώνας

Αν ο Ποσειδώνας βρίσκεται στον Έβδομο Οίκο του ωροσκοπίου σας, εκπέμπει έναν πολύ πιο ανώτερο και πιο πνευματικό κραδασμό από του άλλους πλανήτες και από την άποψη αυτή, λέγεται, ότι, ευνοεί εκείνα τα είδη γάμου που είναι πιθανότερο να προκύψουν από μια ψυχική ένωση, παρά από τις αισθήσεις. Ωστόσο, ο πλανήτης Ποσειδώνας σχετίζεται με τις κατώτερες καταστάσεις όσο και με τις ανώτερες και μπορεί να προκαλέσει μερικές πολύ παράξενες και ασυνήθιστες ενώσεις, υποδηλώνοντας γάμο με άτομα που είναι είτε ανάπηρα, είτε προσβάλλονται κατά κάποιο τρόπο φυσικά, νοητικά ή ηθικά.

Lady Gaga
(Stefani Joanne Angelina Germanotta)
born
Mar.28,1986,
Yonkers, New York
73W54 40N56
Noon Positions EST
Sun in Aries 7°13′
Moon in Scorpio 12°45′
Mercury in Pisces 18°03′
Venus in Aries 24°16′
Mars in Capricorn 0°17′
Jupiter in Pisces 8°28′
Saturn in Sagittarius 9°38’R
Uranus in Sagittarius 22°22’R
Neptune in Capricorn 5°47′
Pluto in Scorpio 6°44’R
AS 27° Gemini