Υπολογισμός γόνιμων ημερών

Οι γόνιμες ημέρες μπορεί να διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα, ανάλογα με τον κύκλο και πότε είναι περίπου η μέση του κύκλου. Όμως όταν το ζευγάρι αποφασίσει να κάνει παιδί, η σύλληψη δεν μπορεί να γίνει και στο περίπου.

Γνωρίζοντας λοιπόν τον δικό σας κύκλο μπορείτε να προβλέψετε τις ευνοϊκές ημέρες, όπως επίσης την ημερομηνία της επόμενης περιόδου!

Εάν ο κύκλος σας είναι σταθερός μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τις γόνιμες ημέρες σας. Η ωορρηξία λαμβάνει χώρα 14 ημέρες πριν την επόμενη περίοδο. Δηλαδή σε ένα κύκλο 28 ημερών η ωορρηξία γίνεται την 14η ημέρα. Οι 3 ημέρες πριν και μετά την ωορρηξία της γυναίκας είναι αυτές κατά τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα σύλληψης. Παρόλα αυτά, η σεξουαλική επαφή που λαμβάνει χώρα έως και πέντε ημέρες πριν την ωορρηξία μπορεί να οδηγήσει σε γονιμοποίηση.

zodia-zvdia-22

Ένας εύκολος τρόπος επίσης υπολογισμού των γόνιμων ημερών είναι να διαιρείτε τις ημέρες του κύκλου σας με το 2 και να προσθέτετε δύο ημέρες πριν και μια μετά.

Υπάρχουν βέβαια και πιο ασφαλής τρόποι υπολογισμού των γόνιμων ημερών, τα ειδικά τεστ ωορρηξίας από το φαρμακείο. Τα τεστ αυτά μετρούν την Ωχρινοτρόπο Ορμόνη (LH), της οποίας τα επίπεδα αυξάνονται πριν την ωορρηξία.

Τα κυριότερα συμπτώματα που παρουσιάζονται κατά τις γόνιμες ημέρες είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος, που τις γόνιμες πέφτει η θερμοκρασία του σώματος κατά 0,2 βαθμούς C, έντονοι πόνοι χαμηλά στην κοιλιά στις σάλπιγγες και πολλά υγρά στον κόλπο.