Ταύρος και Πεπρωμένο

ζωδια

Το καλύτερο δεσμικό σημείο για τον Ταύρο είναι όταν ο Βόρειος Δεσμός πέφτει σε ένα ζώδιο της Γης, εντείνοντας έτσι την πεποίθηση πως πρέπει να στηθούν γερά θεμέλια για να επιτευχθεί οτιδήποτε. Με το Βόρειο Δεσμό στην Παρθένο ή στον Αιγόκερω, η βοήθεια των συναδέλφων ή των συνεργατών θα ενισχύσει την αίσθηση της προσωπικής ασφάλειας.

Όταν ο Βόρειος Δεσμός πέφτει σε ένα ζώδιο του Αέρα, τα πλεονεκτήματα μπορεί να μην είναι τόσο εμφανή. Τα άτομα με μια τέτοια διάταξη μπορεί να νιώθουν μερικές φορές πως δεν έχουν συγκεκριμένο προορισμό ή να παρασύρονται σε λογομαχίες που τους κάνουν να αμφισβητούν τα κίνητρά τους. Μια εναλλακτική λύση είναι να βρουν καινούριους τρόπους για να εξηγήσουν στους άλλους γιατί αντιμετωπίζουν τη ζωή με τόσο άκαμπτη πρακτικότητα. Οι Ταύροι που έχουν το Βόρειο Δεσμό στον Καρκίνο ή στους Ιχθείς θα νιώθουν άνετα στο δρόμο που διάλεξαν και θα δέχονται ενθάρρυνση από συγγενείς και φίλους. Ο Βόρειος Δεσμός στο Σκορπιό κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Ο δρόμος που οδηγεί στην ικανοποίηση και την πλήρωση περνάει από την επιβολή στον εαυτό του που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μια αλλαγή κατεύθυνσης σε κάποια περίοδο της ζωής του. Οι Ταύροι που έχουν το Βόρειο Δεσμό σε ένα ζώδιο της Φωτιάς, μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις στενές, προσωπικές σχέσεις . Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουν στο να καταλάβουν τον εαυτό τους, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.

Οι Ταύροι πρέπει να εκμεταλλευτούν τις πρακτικές τους ικανότητες και να εκτιμήσουν τα φυσικά προσόντα τους αν θέλουν να φτάσουν κάπου και να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Αν κατευθύνουν τις δυνάμεις τους προς τους στόχους που υποδεκνύει ο Βόρειος Δεσμός θα αποκτήσουν νοητική γαλήνη και ίσως ένα καλύτερο τρόπο ζωής.

zodia-zvdia-22