Υδροχόος και Περιουσία

blog-vishnu

Κοινοποίηση:

Σαν τα υπόλοιπα Σταθερά Ζώδια, έτσι και ο Υδροχόος έχει μια ενστικτώδη παρόρμηση να κατέχει και να συσσωρεύει –αλλά σπάνια αυτή η παρόρμηση αφορά τα προσωπικά υπάρχοντα. Ο Υδροχόος είναι επίσης και ζώδιο του Αέρα που κυβερνάται από τον ανεξάρτητο και εκκεντρικό Ουρανό, και έτσι όσον αφορά την περιουσία η άποψη του Υδροχόου τείνει να είναι ανεξάρτητη, αδέσμευτη και πολύ περισσότερο επικεντρωμένη σε ιδέες και ανθρώπους παρά σε υλικά αντικείμενα. Τέτοιοι άνθρωποι εκτιμούν την ελευθερία της σκέψης και δρουν σαν να είναι το πολυτιμότερο απόκτημά τους. Αυτό που περιφρουρούν περισσότερο ζηλότυπα είναι, συχνά, ο τωρινός σκοπός ή τα σχέδιά τους. Τα άλλα ζητήματα μπορεί να περνούν απαρατήρητα.

 
Η ιδιοκτησία του Υδροχόου λειτουργεί συχνά σαν το μέσο προς κάποιο σκοπό και όταν ο σκοπός αλλάζει τότε αλλάζει και η ιδιοκτησία! Τα υπάρχοντα του είναι λειτουργικά, επαρκή και μοντέρνα αλλά ποτέ φανταχτερά, εκτός αν ο Υδροχόος πιστεύει ότι η προσέλκυση της προσοχής θα εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Η μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι τα ηλεκτρονικά μηχανήματα –άτι που ασκεί ακατανίκητη έλξη στους περισσότερους Υδροχόους. Πάντως τα υπάρχοντα επιλέγονται συνήθως με γνώμονα την ανθρωπιστική ή οικολογική τους χρησιμότητα. Γενικά προτιμούν ποδήλατα αντί αυτοκίνητα και θα αγοράσουν αμέσως οτιδήποτε πωλείται για να βοηθηθούν κάποιοι αδικημένοι.

 
Οι Υδροχόοι δεν έχουν το χρόνο για συμβατική ευπρέπεια ούτε εντυπωσιάζονται από τα υλικά αγαθά. Τα αντικείμενα που έχουν στο σπίτι τους αντανακλούν συχνά την τρέχουσα εμμονή τους σε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είναι πολύ πιθανότερο να τα αξιολογούν με βάση αυτό που αντιπροσωπεύουν, παρά σαν μεμονωμένα αντικείμενα.

zodia-zvdia-22